Công bố thông tin
Tất cả các năm

Red Capital_CBTT_Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn vào Quỹ đầu tư hạ tầng Red One
Red Capital_CBTT_Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn vào Quỹ đầu tư hạ tầng Red One

 

20210915-lg-cbtt-26.2021-qđ-gop-von-vao-quy-ha-tang.pdf

 
Red Capital_CBTT_Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021 đã soát xét

Red Capital_CBTT_Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021 đã soát xét

20210813-cbtt-26.2021-bctc-va-bctlattc-da-soat-xet_esigned.pdf

Red Capital_Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng (2021)
Red Capital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2021

Red Capital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2021

redcap_cbtt_bctc-q2.2021_signed.pdf

Red Capital_Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán 2021

 

Red Capital_Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán 2021

20210629-lg-cbtt-23.2021-vv-ky-hd-kiem-toan-2021-signed.pdf

Red Capital_Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 18/6/2021
Red Capital_Công bố thông tin về việc Chấm dứt hợp đồng với nhân viên nghiệp vụ

Red Capital_Công bố thông tin về việc Chấm dứt hợp đồng với nhân viên nghiệp vụ

20210611-LG-CBTT 21.2021 Cham dut HD voi nhan vien nghiep vu.pdf

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021
Red Capital_Công bố thông tin Bổ nhiệm nhân viên nghiệp vụ

Red Capital_Công bố thông tin Bổ nhiệm nhân viên nghiệp vụ

20210601-LG-CBTT 20.2021 Bo nhiem nhan vien nghiep vu.pdf

 

Red Capital_Công bố thông tin về Giấy mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Red Capital_Công bố thông tin về Giấy mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

20210528-lg-cbtt-19.2021-giay-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong.pdf