Công bố thông tin
Tất cả các năm

RED_Công bố Nghị Quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
RED_Công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Trong đó có một số vấn đề quan trọng sau:

1. Thông qua BCTC năm 2018 và kết quả kinh doanh 2018

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động Công ty năm 2018

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2018

4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2019

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phan Minh Khôi

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: BB- NQ họp ĐHĐCĐ 2019.pdf

RED CAPITAL_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

RED CAPITAL_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thời gian: 9h00 ngày 27/06/2019

Địa điểm: Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ

Tầng 9-07 Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Redcap_ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019.pdf

RED_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (RED mua 1.200.000 cổ phiếu GEX)
RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quản của người nội bộ của công ty đại chúng (RED mua 1.200.000 cổ phiếu GEX)
RED CAPITAL_Thông báo gia hạn thời gian Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

RED CAPITAL_Thông báo gia hạn thời gian Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hiện tại, Red Capital đang chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014. Trong kỳ họp Đại hội lần này, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2019 thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn http://www.redcapital.vn/tin-tuc/tin-red-capital/cong-bo-thong-tin/2019-3 và cổng thông tin của Uỷ Ban chứng khoán Nhà Nước vào ngày 12/04/2019.
Tuy nhiên, một số cổ đông của Red Capital phát sinh lịch công tác đột xuất và không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2019 như đã công bố thông tin. 

Do đó, để công tác tổ chức được chu toàn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như tuân thủ đúng  theo quy định pháp luật, Red Capital đã gửi Công văn đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, thời gian tổ chức sẽ được thực hiện chậm nhất là ngày 30/06/2019.

Đính kèm là Công văn thông báo gia hạn gửi UBCKNN.

CV gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf
RED CAPITAL_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

RED CAPITAL_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thời gian: 9h00 ngày 24/04/2019

Địa điểm: Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Đỏ

Tầng 9-07 Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019.pdf

RED CAPITAL_Thông qua đơn từ nhiệm và Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

RED CAPITAL_Thông qua đơn từ nhiệm và Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phan Minh Khôi và thông qua miễn nhiệm chức danh Thành Viên HĐQT.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

NQ_HĐQT.pdf

RED_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (RED bán 1.200.000 cổ phiếu GEX)
RED_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quản của người nội bộ của công ty đại chúng (RED bán 1.200.000 cổ phiếu GEX)
RED_Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
RED_Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Bao cao ve ngay khong con la co dong lon Nhua Ha Noi.pdf