Công bố thông tin
Tất cả các năm

RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng
RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Red_Bổ nhiệm nhân viên kiểm soát nội bộ
Kể từ ngày 01/111/2018,  bổ nhiệm Bà Phạm Thị Diễm phụ trách vị trí nhân viên kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ (theo Quyết định số: 12/2018/RED/QĐ-TGĐ)

RED.QĐ-TGĐ_Bổ nhiệm Nhân viên KSNB_01.11.18.pdf

RED_miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ

Kể từ ngày 10/10/2018, miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ của bà Bùi Thị Nhất Dung, bổ nhiệm Bà Nguyễn Mai Thi phụ trách vị trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ (theo Quyết định số: 09/2018/RED/QĐ-TGĐ)

QĐ_miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ 10.10.18.pdf
RED_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng_8.10.2018

RED_Thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng (RED bán 2.480.000 cổ phần GEX).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

TB_BÁN_GEX_8.10.2018.pdf
RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

BC_GELEX.pdf

 

 

RED_miễn nhiệm người phụ trách kế toán và bổ nhiệm kế toán trưởng

Từ ngày 17/9/2018 miễn nhiệm người phụ trách kế toán đối với bà Trương Thanh Tú và bổ nhiệm bà Bùi Thúy Hòa là người giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ (theo Quyết định số 07/2018/RED/QĐ-TGĐ).

Quyết định

RED_Thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

RED_Thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng (RED bán 6.400.000 cổ phần GEX và 32 chứng quyền Gelex).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

TB_Bán_GEX

 

RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

RED_Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

BC_GEX.pdf

RED_Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty

RED_Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

BB-BKS

RED_Công bố Giấy phép điều chỉnh GP thành lập và hoạt động số 44/GPĐC-UBCK

RED_Công bố Giấy phép điều chỉnh GP thành lập và hoạt động số 44/GPĐC-UBCK liên quan đến việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

GPĐC số 44/GPĐC_UBCK