Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý Danh mục đầu tư - Ủy thác toàn bộ

Quản lý Danh mục đầu tư - Ủy thác toàn bộ

Với dịch vụ này, Red Capital sẽ được ủy quyền toàn bộ của khách hàng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư và thực hiện các giao dịch đầu tư. Dựa trên mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro từng đối tượng nhà đầu tư, từ nhà đầu tư cá nhân đến nhà đầu tư tổ chức, chúng tôi sẽ xây dựng những danh mục đầu tư chuyên biệt đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Gói dịch vụ này giúp nhà đầu tư quản lý các khoản đầu tư một cách chuyên nghiệp đồng thời tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Quản lý đầu tư – Theo từng thương vụ đầu tư

Quản lý đầu tư – Theo từng thương vụ đầu tư

Chúng tôi cung cấp gói sản phẩm theo từng thương vụ đầu tư (deal-by-deal), tích hợp nhu cầu đầu tư của NĐT ; Gói dịch vụ trọn gói của chúng tôi bao gồm:

  • Tìm kiếm các thương vụ đầu tư
  • Thực hiện tất cả thẩm định chi tiết cần thiết
  • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu đầu tư
  • Thực hiện tất cả các giao dịch đầu tư
  • Giám sát hiệu quả đầu tư và thực hiện chiến lược thoái vốn;
Quản lý Danh mục đầu tư -  Ủy thác theo chỉ định

Quản lý Danh mục đầu tư - Ủy thác theo chỉ định

Trong gói dịch vụ này, khách hàng có toàn quyền quyết định đối với danh mục đầu tư; Red Capital cung cấp khách hàng các nguồn lực cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác, kịp thời bao gồm dịch vụ tư vấn độc lập và các sản phẩm tài chính trọn gói:

  • Đấu giá IPO
  • Giao dịch cổ phiếu niêm yết và OTC
  • Giao dịch, đấu thầu trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư có quan tâm về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ info@redcapital.vn.