Công bố thông tin
Tất cả các năm

RED CAPITAL_Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (cổ phiếu GEX)
Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (cổ phiếu GEX)

 

GEX_Bao cao ket qua giao dich.pdf

RED CAPITAL_Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (cổ phiếu VGC)
Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (cổ phiếu VGC)

 

VGC_Bao cao ket qua giao dich.pdf

 

RED CAPITAL_Công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong Công ty, đã được chấp thuận theo Quyết định số 832/QĐ-UBCK

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong Công ty, đã được chấp thuận theo Quyết định số 832/QĐ-UBCK ngày 24/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Quyet dinh 832.UBCKNN va Thong bao ket qua giao dich.pdf

RED CAPITAL_Công bố Quyết định số 6608 của Cục Thuế TPHCM

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ công bố Quyết định số 6608/QĐ-CT ngày 19/12/2019 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính cho giai đoạn 2008 - 2013 (giai đoạn Công ty được thành lập và hoạt động với tên gọi Công ty quản lý quỹ dầu khí Toàn Cầu).

quyet-dinh-so-6608_cuc-thue-tphcm.pdf

RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (dự kiến bán 1.380.000 cổ phiếu GEX)
RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (dự kiến bán 1.380.000 cổ phiếu GEX)

 

TB_RC du kien ban 1.380.000cp GEX.pdf

RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (dự kiến bán 2.041.110 cổ phiếu VGC)
RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (dự kiến bán 2.041.110 cổ phiếu VGC)

 

TB_RC du kien ban 2.041.110cp VGC.pdf

RED CAPITAL_Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (giao dịch bán 18.890 cổ phiếu VGC)
RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (giao dịch bán 2.060.000 cổ phiếu VGC)
RED CAPITAL_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng (giao dịch bán 2.060.000 cổ phiếu VGC)

 

TB_RC ban VGC_20191015.pdf

RED_Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019
RED_Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019
RED_Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các công việc khác thuộc thẩm quyền.
RED_Công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các công việc khác thuộc thẩm quyền.
- Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Nghị quyết họp HĐQT.pdf