Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhà đầu tư, bao gồm quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Phương châm hoạt động của chúng tôi là không ngừng nỗ lực để tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho tài sản của nhà đầu tư. Chúng tôi duy trì sự gắn kết chặt chẽ với lợi ích nhà đầu tư thông qua phương thức hợp tác đầu tư minh bạch, theo đó, Red Capital sẽ tham gia đầu tư một phần trong mỗi giao dịch cùng với nhà đầu tư.

Chúng tôi xây dựng nguyên tắc đầu tư với nền tảng cơ bản là sự am hiểu sâu sắc hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, dựa vào phân tích toàn diện, chuyên sâu các yếu tố chính như lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh, năng lực quản lý, sức mạnh tài chính, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi và các cơ hội thị trường.

Tận tâm, Minh bạch và Tín nhiệm là những giá trị chúng tôi đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và các đối tác.

Xem thêm
Thu gọn

Quản lý danh mục đầu tư

Sản phẩm đầu tư xây dựng chuyên biệt, phù hợp với mục tiêu đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng và mức chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn xây dựng chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, chính sách quản trị rủi ro và cung cấp báo cáo đầu tư chuyên sâu

Quản lý quỹ

Sản phẩm quỹ đầu tư chuyên ngành với mục tiêu tối ưu quá hiệu quả đầu tư và gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư trong dài hạn